voorstelwebpaginalandingpageDenBravenLegalMediation14v1

Als de verhoudingen tussen partijen zo verstoord zijn dat een goed gesprek niet meer mogelijk lijkt, ligt de weg naar de rechter open. Een procedure bij de rechtbank kost vaak veel tijd en geld. Daarnaast geeft het laten doorhakken van een knoop door een rechter meestal weinig voldoening.
 

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling en daarmee een goed alternatief voor een gerechtelijke procedure. De mediator is een specialist in het begeleiden van onderhandelingen. Een mediator is onafhankelijk. De mediator oordeelt niet, maar helpt u om samen tot een oplossing te komen. Een oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar is.
 

Mediation is geschikt voor het oplossen van de meeste conflicten. Den Braven Legal Mediation is gespecialiseerd in family mediation. Hierbij kunt u denken aan nalatenschapsmediation, conflicten binnen de familie of het gezin en scheidingsbemiddeling. 

Den Braven Legal Mediation houdt zich uitsluitend bezig met legal mediation. Waar de reguliere mediator doorgaans een uitsluitend faciliterende rol speelt, stelt de legal mediator zich actief op en is hij in staat om het conflict in een juridisch kader te plaatsen. Dit voorkomt discussies die gebaseerd zijn op onjuiste vooronderstellingen.
 

Hans den Braven heeft ruim 10 jaar ervaring in het begeleiden van cliŽnten bij het zoeken naar oplossingen op verschillende gebieden. Dit deed hij eerst als kandidaat-notaris, nu als legal mediator. Hans den Braven is betrokken, deskundig en een volwaardige gesprekspartner zowel voor u, als voor advocaten en notarissen.
 

mr. Hans den Braven is ACB-gecertificeerd.

U kunt vrijblijvend contact opnemen. Besprekingen kunnen op ons kantoor, bij u thuis of op een andere locatie plaatsvinden. Tevens is het mogelijk een bespreking ’s avonds te voeren.

den Braven Legal Mediation
mr. Hans den Braven
President Kennedylaan 19
2517 JK Den Haag
KvK 58748784

Telefoon +31 6 1775 07 11

info@denbravenlegalmediation.nl

Wat doet den Braven Legal
Wie is den Braven Legal
Waar vindt u den Braven
LinkedIndenBravenLegalMediation
backhome